Jak získat službu

  • O ošetřovatelskou domácí péči si může požádat rodinný příslušník nemocného nebo pacient sám.
  • O péči se žádá u registrovaného praktického lékaře daného pacienta, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci a odborných lékařských specialistů-internistů, kardiologů, diabetologů atd., kteří vystaví na bezplatné ošetření v domácí péči poukaz DP 06.
  • Rozsah návštěv a typy výkonů závisí na zdravotním stavu pacienta.
  • Frekvence návštěv určují lékaři, maximálně 3x denně. U terminálních stavů dle potřeb klienta.
  • Cyklus domácí zdravotní péče je možno opakovat, dle ordinace ošetřujícího lékaře.
  • Odborní lékaři a ošetřující lékaři při ukončení hospitalizace  indikují domácí péči pouze na dobu 14 dní, po pokračování péče je indikace prodloužená praktickým lékařem, na základě vyšetření pacienta.
  • Ošetřovatelská péče je bezplatná a hrazená ze zdravotního pojištění.

Najděte nás v dalších regionech. Prohlédněte si síť Sestricka.cz